Instalovaný elektrický výkon: 550 kW
Instalovaný tepelný výkon: 637 kW
Prezentace o BPS Rybníček: Prezentace o BPS Rybníček

V roce 2013 jsme zahájili provoz naší bioplynové stanice Rybníček, která má výkon 550kw. Je postavena na základě nejnovějších poznatků s výrobou bioplynu v Německu.

Stanice obsahuje nejmodernější technologické prvky. Zpracováváme zde suroviny vyprodukované rostlinnou i živočišnou výrobou k výrobě elektrické energie,kterou přednostně využíváme k potřebám v našem středisku a přebytky dodáváme do rozvodné sítě. Produkuje se zde i odpadní teplo, které z části využíváme k ohřevu fermentoru a zbytek je odváděn do budovy bramborárny v Rybníčku, kde bude teplo využíváno k dosoušení surovin pro výrobnu pelet. Posledním produktem je digestát, který je následně využíván jako cenné dusíkaté hnojivo.