V rostlinné výrobě se zaměřujeme na pěstování obilovin , jako je produkce potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, žita a ovsa, dále pěstujeme řepku ozimou, konzumní brambory, trávy na semeno a pícniny pro chov skotu.

Pšenici pěstujeme přibližně na 300 hektarech, ječmen ozimý na 55 hektarech, ječmen jarní na 161 hektarech, oves na 8 hektarech, žito na 165 hektarech. Většina vyprodukovaných obilovin je určena na prodej, určitý podíl do krmného fondu a zbytek zpracováváme sami ke krmení pro živočišnou výrobu.

Psineček a trávy pěstujeme přibližně na 45 hektarech, řepku na 278 hektarech, brambory asi na 26 hektarech, na 200 hektarech pěstujeme kukuřici a na zbylých hektarech krmné pícniny.

Vlastníme také mechanizační středisko Kysibl, které se nachází asi 3 km od Habrů směrem na Ledeč nad Sázavou, zde si zajišťujeme veškeré opravy vlastní zemědělské techniky, rovněž si provádíme sami údržbu hospodářských budov. Zde také zpracováváme určitou část rostlinné výroby k výrobě vlastních směsí pro živočišnou výrobu.