Živočišná výroba je zaměřena na chov dojnic s produkcí mléka a produkci hovězího masa. Odchov skotu je řešen volným ustájením. Celkem chováme 950 kusů skotu, z toho základní stádo tvoří 350 kusů krav Červenostrakatého plemene a 150 kusů býků.

Skot chováme celkem ve dvou střediscích. Jedna provozovna se nachází v areálu Chrtníč, kde se provoz sestává ze dvou objektů. V zařízeních je chován skot ve všech věkových kategoriích, volné ustájení je v obou stájích celoroční. V prvním objektu se chovají býci a jalovice a v druhé stáji, která byla přebudována z bývalého kravína, se chovají jalovice a telata do šesti měsíců.

Druhá provozovna se nachází v areálu Rybníček, kde je provoz rovněž s celoročním volným ustájením. První zařízení je původní kravín, ve kterém se chovají dojnice, součást stáje tvoří také pravý a levý sklad na píci a stelivo. V současné době jsou v levém skladu telata do jednoho měsíce. Další telata do jednoho měsíce mají instalované boudičky ve skladu bývalé sušky. Druhé zařízení je moderní velkokapacitní kravín otevřený v roce 2008, kde se chovají rovněž dojnice. Je zde modernizovaná dojírna, do které přicházejí i dojnice z původního kravína. V dojírně je zaveden počítačový systém kontroly dojení a kontroly stáda.